Informacije za pacijente

Barijatrijska hirurgija ne znači samo mešanje u vaše telo, već i u vaš život. Barijatrijski stručnjaci pomoći će vam ne samo pre operacije, nego će vas savetovati i posle operacije.