Tim barijatrijskih hirurga

Ako razmišljate o operativnom zahvatu gojaznosti, vrlo je bitna odluka, kojoj klinici i kom timu hirurga pokloniti svoje poverenje. Poverenje pacijenta u doktora uključuje uverenje da doktor zna šta radi i ima dovoljno iskustva.